TAG: DARLENE MESERVY-JENSEN


Darlene Meservy-Jensen

February 25, 1932 – August 17, 2018 Darlene was born on Feb. 25, 1932 in St. Anthony, Idaho to...